Elcometer 7062

Produktnr: K7062M001 Kategori:

Elcometer 7062 ruhetstester er en lettvektig og bærbar måleløsning for det omfanget av overflateruhetsmålinger som kreves for å overholde internasjonale standarder.
I applikasjoner med beskyttende belegg er det et krav å måle overflateruhet.

Med 31 tilgjengelige overflateparameterinnstillinger kan Elcometer 7062 overflatestabilitetstester vise alle parametere som overholder nasjonale og internasjonale standarder.

Disse verdiene inkluderer topp-til-dal-profilmåling i kombinasjon med en vurdering av frekvensen av topper innenfor prøveområdet.

Elcometer 7062 overflate ruhetstester er en lett og bærbar målløsning for det omfanget av overflateruhetsmålinger som kreves for å overholde internasjonale standarder.

Enheten er også egnet for å vurdere overflatens ruhetsforhold i et bredt spekter av generelle industrielle applikasjoner; spesielt der prøven er for stor til å komme til laboratoriet.