Laboratorium

Densitet, elasitet/deformasjon, flammepunkt, glans, grindometer, hardhet, presisjonsvekt, ruhet, salter, sig, viskositet.