Betong

Overdekning, armeringsjernstørrelse, sprekkdannelse, hardhet.