Felt / inspeksjon

Adhesjon, fukt, glans, klima, malingstykkelse, materialtykkelse, poresøkere, renhet, ruhet, salter, viskositet, våtfilm, inspeksjonslampe.