Elcometer protective kit 2

Produktnr: I/A Kategori:

Elcometer-serien med inspeksjonssett for beskyttende belegg.                                                                                                                                                                                      Gir alle verktøyene som er nødvendige for inspeksjon av et belegg på stedet, inkludert overflateprofil, duggpunkt, relativ fuktighet, vedheft og både våt og tørr filmtykkelse.
Tilgjengelig som metriske og plassert i en solid, lett bæreveske, er Elcometer Protective Coatings Inspection Kits uvurderlige for operatøren i felt for å sikre at belegget er, eller har blitt, påført riktig og er egnet til formålet, fjerner behovet for gjetning.

Beskyttende inspeksjonssett 2
Som det beskyttende inspeksjonssettet 1, men med tillegg av Elcometer 224 digital overflateprofilmåler med datainnsamlingsfunksjonalitet og Elcometer 319 digital duggpunktsmåler. Rapporter via ElcoMaster® kan inneholde data fra både profil- og klimainspeksjoner samt tørr filmtykkelse

Kommer i 2 utgaver, Standard eller Topp