Malingsfjerner

Produktnr: Malingsfjerner Kategori:
  • Væske for ultralydbad.
  • Badet fylles opp ca 2/3 av volumet med væske.
  • Det er to ulike typer av væske avhengig av type maling som skal fjernes. Ved bruk av løsemiddelbasert emalingen benyttes Stripp F2G sammen med akseleratoreStripp FE2G (ca 7 %). Ved vannbaserte malinger anvendes Stripp T2G. Denne blandes 1:1 med vann.
  • Det må benyttes verneutstyr ved bruk av badet.