Del 3. Hvordan sandblåse-oppsettet ditt påvirker prosjektkostnadene

Men hva med mengden blåsemiddel du bruker gjennom hele jobben og kostnadene? Kostnaden for opprydding? Kostnadene ved å kjøpe og kjøre en større kompressor?
Når alle faktorene som påvirker kostnadene og effektiviteten til et sandblåsningsprosjekt vurderes, er det egentlig en mer kostnadseffektiv måte å sandblåse på med et høyere trykk, med høyere m3/ltr.min, ved bruk av en større sandblåsesdyse?
Vel i denne delen skal vi finne ut ikke bare om dette er sant, men også hvordan endring av sandblåsningsoppsettet påvirker de totale kostnadene for jobben din.