Del 4. Slik sparer du over 30 % av dine totale sandblåningskostnader

I denne videoserien viser vi deg hvordan du kan optimalisere sandblåsningsoppsettet ditt for å hjelpe deg med å spare tid og potensielt redusere de totale kostnadene for jobben din med nesten 30 %, og spare over fire timer på sandblåsningstid alene hver 100 m2. For å vise hvordan dette er mulig snakker vi om hva et abrasivt sandblåsningssystem er, variablene som påvirker effektiviteten til sandblåsningsprosessen din, hvordan du reduserer dynamisk trykktap, forskjellen mellom lufttrykk og luftstrøm, og hvordan du endrer sandblåsningsoppsettet ditt. påvirker den totale kostnaden for jobben din.