Elcometer 1500

Produktnr: K0001510M002 Kategori:

Elcometer 1500 sylindrisk mandrel på stativ

Elcometer 1500 sylindrisk mandrel er et enkelt instrument for å bestemme elastisitet, vedheft og sprekkdannelse av tørr maling på flate prøver, bestående av en mandrel stativ, som også fungerer som et teststativ.
Belagte metallplater, maksimalt 150 mm (5,9 “) i lengde x 100 mm (3,93”) brede, bøyes manuelt og suksessivt rundt mandrel med avtagende diameter til sprekker vises