Vakuumblåser SB750

Produktnr: 70750070 Kategori:

” style=”width: 308px; height: 171px;” alt=”” />

Sandblåsing er den enkleste og mest effektive måten å fjerne korrosjon, gammel maling og annen fremmed materiale fra alle typer overflater.
Blaster 750 er en ren, støvfri sandblåser som renser og klargjør overflaten før fylling og lakkering av karosserier. Blåsemiddelet resirkuleres i dette lukkede systemet og kan brukes på nytt mange ganger.
 Fordeler:
Lavere kostnader til blåsemidler siden det blir resirkulert
Innebygd filter gir åndedrettsorganene mindre utsettelse for støv.
Den lukkede sandblåsingen virker ikke forstyrrende på andre aktiviteter i verkstedet.
St
øvfri sandblåsing innebærer lavere kostnader til rengjøring av verkstedet.