Elcometer MTG4

Produktnr: MTG4-TXC Kategori:

Med et utvalg av kalibreringsalternativer og målemodus, er MTG4 ideell for å ta avlesninger på et bredt spekter av belagte og ubelagte materialer.

I tillegg til alle funksjonene til MTG2, har MTG4 to kalibreringsalternativer. Ved hjelp av en ubestrøket prøve av testmateriale med kjent tykkelse, kan måleren kalibreres ved hjelp av 1-punkts kalibrering. Alternativt kan brukeren velge ett av 39 forhåndsinnstilte materialer lagret i måleren inkludert; aluminium, stål, rustfritt stål, støpejern, pleksiglass, PVC, polystyren og polyuretan.

Målemodus

Echo-Echo ThruPaint ™ (E-E) målemodus gjør det mulig å ta avlesninger på belagte materialer med et tykkelsesområde opp til 20,00 mm (0,787 ”). I Echo-Echo ThruPaint ™ -modus ignoreres beleggtykkelsen og materialtykkelsen fra materialets toppflate til materialetetthetsgrensen vises.

Datautgang

Kompatibel med ElcoMaster®-programvare, kan individuelle målinger lastes ned via USB til PC eller lignende for videre analyse.